HƯỚNG DẪN MUA THƯ VIỆN• Chọn mã sản phẩm

ví dụ:

3498773.60d315f83eefb

2774657.5e84b7d15727c

• Gửi Mã sản phẩm đến sms Zalo 0708 624 999

https://www.facebook.com/thuvienditim

• Hình thức thanh toán

– Nội Dung: Tên người mua_ditim3dsmax

– Tài khoản thanh toán: ĐẶNG VĂN HƯNG

Vietcombank: 0161001679696