Maxtree Vol 128

Xem đầy đủ hình ảnh: Tại đâyMã sản phẩm: MT-128

Giá: Liên hệ

Loại cây:

Akebia quinata [‘Chocolate Vine’,’Fiveleaf Akebia’]
Allamanda cathartica [‘Golden Trumpet’,’Yellow Allamanda’]
Antigonon leptopus [‘Coral Vine’,’Queen’s Wreath’,’Mexican Creeper’]
Carpenteria californica [‘Tree Anemone’,’Bush Anemone’]
Gypsophila paniculata [‘Baby’s Breath’,’Common Gypsophila’]
Lantana montevidensis [‘Trailing Lantana’,’Weeping Lantana’]
Linaria vulgaris [‘Common Toadflax’,’Yellow Toadflax’,’Butter And Aggs’]
Macrothelypteris oligophlebia [‘Macrothelypteris’]
Mandevilla laxa [‘Chilean Jasmine’]
Mansoa alliacea [‘Garlic Vine’]
Nematanthus gregarius [‘Clog Plant’,’Goldfish Plant’]
Solanum jasminoides [‘Potato Vine’,’Jasmine Nightshade’,’Potato Climber’]

Từ khóa:

Plants, cây, tree, cây bụi, outdoor, ngoại thất, cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh, trang trí sân vườn, thư viện 3dsmax, 3dsmax PRO, 3d model, maxtree, hoa, flower, cỏ may, cỏ lau, hoa bụi, hoa bi, hoa dại, cây dưới nước, Maxtree Vol 128, maxtree 128, maxtree 2023,

MUA NGAY


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *