Maxtree Vol 135

Xem đầy đủ hình ảnh: Tại đâyMã sản phẩm: MT-135

MUA NGAY

Loại cây:

Cestrum nocturnum [‘Night Blooming Jasmine’,’Night Scented Jessamine’]
Crinum americanum [‘Southern Swamp Lily’,’String Lily’]
Eremophila nivea [‘Silky Eremophila’,’Emu Bush’]
Helichrysum italicum [‘Curry Plant’,’Italian Strawflower’,’Immortelle’]
Lavandula pinnata [‘Pennata Lavender’,’Lavandula Pinnata Lundmark’]
Liriope muscari [‘Big Blue Lilyturf’,’Lilyturf’,’Border Grass’]
Plectranthus mona lavender [‘Mona Lavender’,’Lavender Spur Flower’]
Polianthes tuberosa [‘Tuberose’]
Prunus lusitanica [‘Portuguese Laurel Cherry’,’Portugal Laurel’]
Pyrus calleryana [‘Pyrus Taiwanensis’,’Pyrus Kawakamii’]
Yucca aloifolia [‘Aloe Yucca’,’Spanish Bayonet’]
Zamia furfuracea [‘Cardboard Palm’,’Cardboard Plant’,’Jamaican Sago’]

Từ khóa:

Plants, cây, tree, cây bụi, outdoor, ngoại thất, cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh, trang trí sân vườn, thư viện 3dsmax, 3dsmax PRO, 3d model, maxtree, hoa, flower, cỏ may, cỏ lau, hoa bụi, hoa bi, hoa dại, cây dưới nước, Maxtree Vol 135, maxtree 135, maxtree 2023, hoa anh đào, japan,


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *