Maxtree Vol 146

Xem đầy đủ hình ảnh: Tại đâyMã sản phẩm: MT-146

MUA NGAY

Loại cây:

 1. Acer griseum[Paperbark maple]
 2. Aronia arbutifolia[Red chokeberry]
 3. Betula pendula[Silver birch, Warty birch]
 4. Fothergilla gardenii[Dwarf fothergilla]
 5. Fraxinus excelsior[European ash, Common ash]
 6. Itea virginica[Virginia willow, Virginia sweetspire]
 7. Itea virginica[Virginia willow, Virginia sweetspire]
 8. Larix laricina[Tamarack, Eastern larch, American larch]
 9. Lindera benzoin[Spicebush, Northern spicebush, Wild allspice]
 10. Lindera benzoin[Spicebush, Northern spicebush, Wild allspice]
 11. Prunus pumila besseyi[Rocky mountain cherry, Sand cherry]
 12. Prunus pumila besseyi[Rocky mountain cherry, Sand cherry]
 13. Quercus palustris[Pin oak, Swamp spanish oak]
 14. Quercus phellos[Willow oak]
 15. Sorbus commixta[Japanse lijsterbes]

 


Từ khóa:

Plants, cây, tree, cây bụi, outdoor, ngoại thất, cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh, trang trí sân vườn, thư viện 3dsmax, 3dsmax PRO, 3d model, maxtree, hoa, flower, Maxtree Vol 146, maxtree 146, maxtree 2024,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *