Maxtree Vol 126

Xem đầy đủ hình ảnh: Tại đâyMã sản phẩm: MT-126

Giá: Liên hệ

Loại cây:

Abies concolor [‘White Fir’,’Concolor Fir’]
Larix laricina [‘Tamarack’,’Eastern Larch’,’American Larch’]
Larix occidentalis [‘Western Larch’,’Tamarack’]
Picea mariana [‘Black Spruce’]
Pinus contorta [‘Lodgepole Pine’,’Shore Pine’,’Contorta Pine’]
Pinus heldreichii [‘Bosnian Pine’,’Heldreich’s Pine’]
Pinus lambertiana [‘Sugar pine’]
Pinus muricata [‘Bishop Pine’]
Pinus ponderosa [‘Ponderosa Pine’,’Bull Pine’,’Blackjack Pine’]
Pinus radiata [‘Monterey Pine’,’Insignis Pine’,’Radiata Pine’]
Pinus strobus [‘Eastern White Pine’,’Northern White Pine’,’White Pine’]
Pinus sylvestris [‘Scots Pine’,’Scotch Pine’,’Baltic Pine’]

Từ khóa:

Plants, cây, tree, cây bụi, outdoor, ngoại thất, cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh, trang trí sân vườn, thư viện 3dsmax, 3dsmax PRO, 3d model, maxtree, hoa, flower, cỏ may, cỏ lau, hoa bụi, hoa bi, hoa dại, cây dưới nước, Maxtree Vol 126, maxtree 126, maxtree 2023,

MUA NGAY


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *