Maxtree Vol 125

Xem đầy đủ hình ảnh: Tại đâyMã sản phẩm: MT-125

Giá: Liên hệ

Loại cây:

Acer pseudoplatanus [‘Sycamore Maple’,’Planetree Maple’]
Alnus glutinosa [‘Black Alder’,’European Alder’]
Betula pendula [‘Silver Birch’,’Warty Birch’]
Carpinus betulus [‘European Hornbeam’,’Common Hornbeam’]
Castanea sativa [‘Sweet Chestnut’,’Spanish Chestnut’]
Celtis australis [‘European Nettle Tree’,’Mediterranean Hackberry’]
Fraxinus excelsior [‘European Ash’,’Common Ash’]
Platanus orientalis [‘Oriental Plane Tree’,’Oriental Plane’]
Quercus robur [‘Common Oak’,’Pedunculate Oak’,’English Oak’]
Tilia x europaea [‘European Lime’,’Common Lime’]
Ulmus pumila [‘Siberian Elm’]
Zelkova serrata [‘Japanese Zelkova’]

Từ khóa:

Plants, cây, tree, cây bụi, outdoor, ngoại thất, cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh, trang trí sân vườn, thư viện 3dsmax, 3dsmax PRO, 3d model, maxtree, hoa, flower, cỏ may, cỏ lau, hoa bụi, hoa bi, hoa dại, cây dưới nước, Maxtree Vol 125, maxtree 125, maxtree 2023,

MUA NGAY


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *