Maxtree Vol 133

Xem đầy đủ hình ảnh: Tại đâyMã sản phẩm: MT-133

Giá: Liên hệ

Loại cây:

Aeschynanthus marmoratus [‘Zebra Basket Vine’,’Lipstick Plant’,’Zebra Vine’]
Campsis grandiflora [‘Chinese Trumpet Creeper’,’Chinese Trumpet Vine’]
Ceropegia collaricorona[‘Ceropegia Trbertonensis’,’Ceropegia Collaricorona ‘,’Ceropegia Euryacme’,’Ceropegia Hastata’,’Ceropegia Leptocarpa’,’String Of Hearts’]
Clematis florida [‘Asian Virginsbower’]
Combretum indicum [‘Rangoon Creeper’,’Burma Creeper’]
Epipremnum aureum [‘Devil’s Ivy’,’Devil’s Vine’]
Ficus pumila [‘Creeping Fig’,’Climbing Fig’]
Lysimachia nummularia [‘Moneywort’,’Creeping Jenny’]
Petrea volubilis [‘Sandpaper Vine’,’Queen’s Wreath’]
Pyracantha coccinea [‘Scarlet Firethorn’]
Russelia equisetiformis [‘Coral Plant’,’Coral Fountain’,’Firecracker Plant’]
Wisteria brachybotrys [‘Silky Wisteria’,’Wisteria Brachybotrys’]

Từ khóa:

Plants, cây, tree, cây bụi, outdoor, ngoại thất, cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh, trang trí sân vườn, thư viện 3dsmax, 3dsmax PRO, 3d model, maxtree, hoa, flower, cỏ may, cỏ lau, hoa bụi, hoa bi, hoa dại, cây dưới nước, Maxtree Vol 133, maxtree 133, maxtree 2023, hoa, cây bụi, cây leo, hoa leo,

MUA NGAY


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *