Maxtree Vol 134

Xem đầy đủ hình ảnh: Tại đâyMã sản phẩm: MT-134

Giá: Liên hệ

Loại cây:

Acer palmatum [‘Japanese Maple’]
Carpinus turczaninowii [‘Turczaninow Hornbeam’,’Korean Hornbeam’]
Celtis sinensis [‘Chinese Hackberry’,’Chinese Nettle Tree’]
Cerasus yedoensis [‘Yoshino Cherry’,’Prunus × Yedoensis’]
Cercis chinensis [‘Chinese Redbud’]
Magnolia liliiflora [‘Mulan Magnolia’,’Purple Magnolia’]
Malus halliana [‘Hall Crabapple’]
Malus micromalus [‘Kaido Crabapple’,’Midget Crabapple’]
Prunus cerasifera [‘Cherry Plum’]
Prunus persica [‘Peach Tree’]
Punica granatum [‘Pomegranate’]
Pyrus [‘Pear Tree’]

Từ khóa:

Plants, cây, tree, cây bụi, outdoor, ngoại thất, cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh, trang trí sân vườn, thư viện 3dsmax, 3dsmax PRO, 3d model, maxtree, hoa, flower, cỏ may, cỏ lau, hoa bụi, hoa bi, hoa dại, cây dưới nước, Maxtree Vol 134, maxtree 134, maxtree 2023, hoa anh đào, japan,

MUA NGAY


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *