Maxtree Vol 144

Xem đầy đủ hình ảnh: Tại đâyMã sản phẩm: MT-144

MUA NGAY

Loại cây:

 • MT_PM_V144_Amelanchier_lamarckii_01_01: (Polygons: 473096), (Height: 388cm)
 • MT_PM_V144_Amelanchier_lamarckii_01_02: (Polygons: 470146), (Height: 449cm)
 • MT_PM_V144_Amelanchier_lamarckii_01_03: (Polygons: 589300), (Height: 494cm)
 • MT_PM_V144_Amelanchier_lamarckii_01_04: (Polygons: 513093), (Height: 426cm)
 • MT_PM_V144_Amelanchier_lamarckii_01_05: (Polygons: 428686), (Height: 478cm)
 • MT_PM_V144_Amelanchier_lamarckii_01_06: (Polygons: 616648), (Height: 490cm)
 • MT_PM_V144_Cercis_canadensis_01_01: (Polygons: 286298), (Height: 368cm)
 • MT_PM_V144_Cercis_canadensis_01_02: (Polygons: 650474), (Height: 486cm)
 • MT_PM_V144_Cercis_canadensis_01_03: (Polygons: 605154), (Height: 500cm)
 • MT_PM_V144_Cercis_canadensis_01_04: (Polygons: 521549), (Height: 653cm)
 • MT_PM_V144_Cercis_canadensis_01_05: (Polygons: 547461), (Height: 652cm)
 • MT_PM_V144_Cercis_canadensis_01_06: (Polygons: 639566), (Height: 725cm)
 • MT_PM_V144_Chionanthus_virginicus_01_01: (Polygons: 625116), (Height: 235cm)
 • MT_PM_V144_Chionanthus_virginicus_01_02: (Polygons: 597960), (Height: 288cm)
 • MT_PM_V144_Chionanthus_virginicus_01_03: (Polygons: 534892), (Height: 316cm)
 • MT_PM_V144_Chionanthus_virginicus_01_04: (Polygons: 613886), (Height: 382cm)
 • MT_PM_V144_Chionanthus_virginicus_01_05: (Polygons: 569484), (Height: 405cm)
 • MT_PM_V144_Chionanthus_virginicus_01_06: (Polygons: 572324), (Height: 403cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_capitata_01_01: (Polygons: 464998), (Height: 402cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_capitata_01_02: (Polygons: 726314), (Height: 485cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_capitata_01_03: (Polygons: 637011), (Height: 511cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_capitata_01_04: (Polygons: 679954), (Height: 524cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_capitata_01_05: (Polygons: 659547), (Height: 526cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_capitata_01_06: (Polygons: 772590), (Height: 605cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_chinensis_01_01: (Polygons: 638442), (Height: 471cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_chinensis_01_02: (Polygons: 414724), (Height: 573cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_chinensis_01_03: (Polygons: 718331), (Height: 627cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_chinensis_01_04: (Polygons: 657256), (Height: 783cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_chinensis_01_05: (Polygons: 929233), (Height: 753cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_chinensis_01_06: (Polygons: 865676), (Height: 820cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_kousa_01_01: (Polygons: 424784), (Height: 608cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_kousa_01_02: (Polygons: 425175), (Height: 728cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_kousa_01_03: (Polygons: 612621), (Height: 782cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_kousa_01_04: (Polygons: 672711), (Height: 795cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_kousa_01_05: (Polygons: 838914), (Height: 723cm)
 • MT_PM_V144_Cornus_kousa_01_06: (Polygons: 484278), (Height: 764cm)
 • MT_PM_V144_Crataegus_crus_galli_01_01: (Polygons: 443929), (Height: 448cm)
 • MT_PM_V144_Crataegus_crus_galli_01_02: (Polygons: 337307), (Height: 490cm)
 • MT_PM_V144_Crataegus_crus_galli_01_03: (Polygons: 406561), (Height: 570cm)
 • MT_PM_V144_Crataegus_crus_galli_01_04: (Polygons: 489748), (Height: 561cm)
 • MT_PM_V144_Crataegus_crus_galli_01_05: (Polygons: 352924), (Height: 604cm)
 • MT_PM_V144_Crataegus_crus_galli_01_06: (Polygons: 408283), (Height: 641cm)
 • MT_PM_V144_Fraxinus_griffithii_01_01: (Polygons: 887712), (Height: 521cm)
 • MT_PM_V144_Fraxinus_griffithii_01_02: (Polygons: 492079), (Height: 553cm)
 • MT_PM_V144_Fraxinus_griffithii_01_03: (Polygons: 645332), (Height: 705cm)
 • MT_PM_V144_Fraxinus_griffithii_01_04: (Polygons: 782248), (Height: 755cm)
 • MT_PM_V144_Fraxinus_griffithii_01_05: (Polygons: 614581), (Height: 836cm)
 • MT_PM_V144_Fraxinus_griffithii_01_06: (Polygons: 865765), (Height: 884cm)
 • MT_PM_V144_Lagerstroemia_speciosa_01_01: (Polygons: 480732), (Height: 829cm)
 • MT_PM_V144_Lagerstroemia_speciosa_01_02: (Polygons: 486060), (Height: 918cm)
 • MT_PM_V144_Lagerstroemia_speciosa_01_03: (Polygons: 535714), (Height: 993cm)
 • MT_PM_V144_Lagerstroemia_speciosa_01_04: (Polygons: 704521), (Height: 1214cm)
 • MT_PM_V144_Lagerstroemia_speciosa_01_05: (Polygons: 950520), (Height: 1199cm)
 • MT_PM_V144_Lagerstroemia_speciosa_01_06: (Polygons: 1152337), (Height: 1353cm)
 • MT_PM_V144_Magnolia_x_soulangeana_01_01: (Polygons: 387773), (Height: 791cm)
 • MT_PM_V144_Magnolia_x_soulangeana_01_02: (Polygons: 363806), (Height: 720cm)
 • MT_PM_V144_Magnolia_x_soulangeana_01_03: (Polygons: 369951), (Height: 709cm)
 • MT_PM_V144_Magnolia_x_soulangeana_01_04: (Polygons: 395986), (Height: 737cm)
 • MT_PM_V144_Magnolia_x_soulangeana_01_05: (Polygons: 447420), (Height: 887cm)
 • MT_PM_V144_Magnolia_x_soulangeana_01_06: (Polygons: 473679), (Height: 931cm)
 • MT_PM_V144_Styrax_japonicus_01_01: (Polygons: 428029), (Height: 625cm)
 • MT_PM_V144_Styrax_japonicus_01_02: (Polygons: 606983), (Height: 679cm)
 • MT_PM_V144_Styrax_japonicus_01_03: (Polygons: 605539), (Height: 692cm)
 • MT_PM_V144_Styrax_japonicus_01_04: (Polygons: 603482), (Height: 687cm)
 • MT_PM_V144_Styrax_japonicus_01_05: (Polygons: 759130), (Height: 676cm)
 • MT_PM_V144_Styrax_japonicus_01_06: (Polygons: 827148), (Height: 668cm)
 • MT_PM_V144_Syringa_reticulata_01_01: (Polygons: 228670), (Height: 646cm)
 • MT_PM_V144_Syringa_reticulata_01_02: (Polygons: 309378), (Height: 610cm)
 • MT_PM_V144_Syringa_reticulata_01_03: (Polygons: 285749), (Height: 711cm)
 • MT_PM_V144_Syringa_reticulata_01_04: (Polygons: 402154), (Height: 607cm)
 • MT_PM_V144_Syringa_reticulata_01_05: (Polygons: 408851), (Height: 690cm)
 • MT_PM_V144_Syringa_reticulata_01_06: (Polygons: 467048), (Height: 615cm)

 


Từ khóa:

Plants, cây, tree, cây bụi, outdoor, ngoại thất, cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh, trang trí sân vườn, thư viện 3dsmax, 3dsmax PRO, 3d model, maxtree, hoa, flower, Maxtree Vol 144, maxtree 144, maxtree 2024, cây cao, cây sân vườn, cây to, Đinh hương Nhật Bản, Bằng lăng nước, Cây Bằng Lăng, Tần bì, tần bì thường xanh,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *